Plán na
září 2017

 

  

       DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 
 


Středa 6. 9. 2017,    
         8:00 – 12:30

  "Den otevřených dveří" - pro ZŠ Hornická,
místo konání – budova DDM a přilehlé hřiště ZŠ Hornická,
představení kroužků pro nastávající školní rok, ukázky vybraných aktivit.
Od 13.30 – 16.30 pro veřejnost v budově DDM.
Informace: všichni pedagogičtí pracovníci DDM.

 
 
 


Čtvrtek 7. 9. 2017,    
           8:00 – 12:30

  "Den otevřených dveří" - pro ZŠ Zárečná,
místo konání – budova DDM a přilehlé hřiště ZŠ Hornická,
představení kroužků pro nastávající školní rok, ukázky vybraných aktivit.
Od 13.30 – 16.30 pro veřejnost v budově DDM.
Informace: všichni pedagogičtí pracovníci DDM.
 
 
 


Pátek 8. 9. 2017,    
            8:00 – 12:30

  "Den otevřených dveří" – určeno pro ZŠ Kostelní, ZŠ P. Jilemnického.
Od 12.30 pro všechny zájemce – zejména rodiče, ale i žáky škol,
kteří si chtějí prohlédnout prostory DDM a seznámit se s nabídkou
aktivit pro školní rok 2016/2017.
Informace podávají všichni pedagogičtí pracovníci DDM.
 
 

 
 

Pravidelnou činnost v kroužcích zahajujeme v týdnu od 2. 10. 2017.
Přihlášky si zájemci mohou vyzvednout v DDM, k dispozici budou i ve všech
tachovských ZŠ.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete.

 
 

 
 

PŘIPRAVUJEME:

 
 

22. 10. Drakiáda
Podzimní prázdniny v Mraveništi
26. 10. Koupání ve Weidenu
26. 10. Dušičkové strašidlení
Sobotní keramika