Dokumenty

       Činnost DDM je řízena zejména:

 • Zákonem o předškolním, školním vzdělávacím programem DDM, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon )
  č. 561/2004 Sbírky zákonů
   
 • Školním vzdělávacím programem
   
 • Zákonem o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  č. 563/2004 Sbírky zákonů
   
 • Vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sbírky zákonů o zájmovém vzdělávání
   
 • Vnitřním řádem a ostatními řády a předpisy DDM a dalšími prováděcími právními předpisy, vyhláškami a ostatní školskou legislativou
   

 

                Vnitřní řád

                Školní vzdělávací program

                 Výroční zpráva 2017/2018

                 Výroční zpráva o poskytování informací dle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

                  Rámcový plán činnosti 2018/2019

                  Směrnice GDPR

                   Organizační schéma pedagogických pracovníků DDM Tachov 2017/2018

                  Přihláška do zájmového útvaru