Historie

50 let činnosti, to už asi lze hovořit o historii Domu dětí a mládeže v Tachově.
Činnost  zahájil 1.9.1961, tehdy v budově OV ČSM (ul. K. H. Borovského) v jedné místnosti.
Začátky byly více než skromné. Do DDM tehdy docházelo asi 30 dětí. Každý další školní rok však vždy zaznamenal nárůst počtu dětí, vedoucích, akcí, soutěží a táborů.

Stavba nové budovy DDMDDM se přestěhoval do montované budovy v ulici K. Světlé, která však 17. 3. 1969 vyhořela. Následovala budova Svazarmu, dále nová budova na starých základech po požáru, budova pod náměstím a od 24.4.1981 působí DDM až do současné chvíle v budově, v ulici Školní 1638.
Budova byla postavena v akci „Z“ právě pro potřeby dětí a mládeže.
V roce 2011 uplynulo 50 roků od zahájení činnosti.

Slavnostní otevření 24. 4. 1981Od konce devadesátých let Dům dětí výrazně vstoupil do povědomí nejen tachovské veřejnosti, ale všem obyvatelům našeho okresu. Pravidelně na začátku každého školního roku nyní zapisujeme do zájmové činnosti více jak „tisícovku“ zájemců o naše pravidelné zájmové útvary – kroužky.
Řadíme se tak mezi největší školská zařízení na Tachovsku. Těžko spočítat, kolik dětí, mládeže i dospělých navštívilo v uplynulých
50 letech naše zařízení.
Hlavním posláním DDM je nabídnout možnost účelného využití volného času co nejširšímu okruhu předškolní, školní dětské, mládežnické i dospělé populace. Pravidelně také zajišťujeme na našem okrese pro potřeby škol předmětové a umělecké soutěže. Věříme, že toto poslání
naplňujeme ke spokojenosti všech, kterým je určeno.

Každým rokem se pilně snažíme vylepšovat vnější i vnitřní vzhled budovy a zpříjemnit tak prostředí pro všechny návštěvníky.

Všichni pracovníci DDM usilují o to, aby nabízené aktivity byly pro širokou veřejnost a hlavně děti zajímavé a lákavé.

Snad se tento záměr bude i s přispěním těch, kterým je určen, dařit také v následujících letech.  

 

    Tachovské Mraveniště slaví v roce 2011půl století své existence
                      (reportáž ZKTV k 50. výročí založení DDM)